Trgovina
15400 artikl

Pregled članka

pakovanje Kolicina u velikom pakovanjem Kolicina na paleti
 
Broj artikl
opis
 
pakovanje
 
9112-2-4X60
9112-2-4X60
Broj artikl:
9112-2-4X60
orderNumber 9112-2-4X60
duzina:
60,00
precnik:
4,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 4X60 - TX20
500 2.000 72.000
Broj artikl
9112-2-4X60
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 4X60 - TX20
pakovanje | cena/ 100
500  2.000 72.000 
cena na upitu
9112-2-4X70
9112-2-4X70
Broj artikl:
9112-2-4X70
orderNumber 9112-2-4X70
duzina:
70,00
precnik:
4,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 4X70 - TX20
500 1.500 54.000
Broj artikl
9112-2-4X70
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 4X70 - TX20
pakovanje | cena/ 100
500  1.500 54.000 
cena na upitu
9112-2-5X100
9112-2-5X100
Broj artikl:
9112-2-5X100
orderNumber 9112-2-5X100
duzina:
100,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X100 - TX25
100 800 28.800
Broj artikl
9112-2-5X100
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X100 - TX25
pakovanje | cena/ 100
100  800 28.800 
cena na upitu
9112-2-5X20
9112-2-5X20
Broj artikl:
9112-2-5X20
orderNumber 9112-2-5X20
duzina:
20,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X20 - TX25
500 5.000 180.000
Broj artikl
9112-2-5X20
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X20 - TX25
pakovanje | cena/ 100
500  5.000 180.000 
cena na upitu
9112-2-5X25
9112-2-5X25
Broj artikl:
9112-2-5X25
orderNumber 9112-2-5X25
duzina:
25,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X25 - TX25
500 4.000 144.000
Broj artikl
9112-2-5X25
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X25 - TX25
pakovanje | cena/ 100
500  4.000 144.000 
cena na upitu
9112-2-5X30
9112-2-5X30
Broj artikl:
9112-2-5X30
orderNumber 9112-2-5X30
duzina:
30,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X30 - TX25
500 3.000 108.000
Broj artikl
9112-2-5X30
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X30 - TX25
pakovanje | cena/ 100
500  3.000 108.000 
cena na upitu
9112-2-5X35
9112-2-5X35
Broj artikl:
9112-2-5X35
orderNumber 9112-2-5X35
duzina:
35,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X35 - TX25
500 3.000 108.000
Broj artikl
9112-2-5X35
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X35 - TX25
pakovanje | cena/ 100
500  3.000 108.000 
cena na upitu
9112-2-5X40
9112-2-5X40
Broj artikl:
9112-2-5X40
orderNumber 9112-2-5X40
duzina:
40,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X40 - TX25
200 2.600 93.600
Broj artikl
9112-2-5X40
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X40 - TX25
pakovanje | cena/ 100
200  2.600 93.600 
cena na upitu
9112-2-5X45
9112-2-5X45
Broj artikl:
9112-2-5X45
orderNumber 9112-2-5X45
duzina:
45,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X45 - TX25
200 2.000 72.000
Broj artikl
9112-2-5X45
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X45 - TX25
pakovanje | cena/ 100
200  2.000 72.000 
cena na upitu
9112-2-5X50
9112-2-5X50
Broj artikl:
9112-2-5X50
orderNumber 9112-2-5X50
duzina:
50,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X50 - TX25
200 1.600 57.600
Broj artikl
9112-2-5X50
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X50 - TX25
pakovanje | cena/ 100
200  1.600 57.600 
cena na upitu
9112-2-5X55
9112-2-5X55
Broj artikl:
9112-2-5X55
orderNumber 9112-2-5X55
duzina:
55,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X55 - TX25
200 1.600 57.600
Broj artikl
9112-2-5X55
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X55 - TX25
pakovanje | cena/ 100
200  1.600 57.600 
cena na upitu
9112-2-5X60
9112-2-5X60
Broj artikl:
9112-2-5X60
orderNumber 9112-2-5X60
duzina:
60,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X60 - TX25
200 1.200 43.200
Broj artikl
9112-2-5X60
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X60 - TX25
pakovanje | cena/ 100
200  1.200 43.200 
cena na upitu
9112-2-5X70
9112-2-5X70
Broj artikl:
9112-2-5X70
orderNumber 9112-2-5X70
duzina:
70,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X70 - TX25
100 1.000 36.000
Broj artikl
9112-2-5X70
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X70 - TX25
pakovanje | cena/ 100
100  1.000 36.000 
cena na upitu
9112-2-5X80
9112-2-5X80
Broj artikl:
9112-2-5X80
orderNumber 9112-2-5X80
duzina:
80,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X80 - TX25
100 1.000 36.000
Broj artikl
9112-2-5X80
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X80 - TX25
pakovanje | cena/ 100
100  1.000 36.000 
cena na upitu
9112-2-5X90
9112-2-5X90
Broj artikl:
9112-2-5X90
orderNumber 9112-2-5X90
duzina:
90,00
precnik:
5,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X90 - TX25
100 1.000 36.000
Broj artikl
9112-2-5X90
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 5X90 - TX25
pakovanje | cena/ 100
100  1.000 36.000 
cena na upitu
9112-2-6X100
9112-2-6X100
Broj artikl:
9112-2-6X100
orderNumber 9112-2-6X100
duzina:
100,00
precnik:
6,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 6X100 - TX25
100 600 21.600
Broj artikl
9112-2-6X100
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 6X100 - TX25
pakovanje | cena/ 100
100  600 21.600 
cena na upitu
9112-2-6X120
9112-2-6X120
Broj artikl:
9112-2-6X120
orderNumber 9112-2-6X120
duzina:
120,00
precnik:
6,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 6X120 - TX25
100 400 14.400
Broj artikl
9112-2-6X120
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 6X120 - TX25
pakovanje | cena/ 100
100  400 14.400 
cena na upitu
9112-2-6X20
9112-2-6X20
Broj artikl:
9112-2-6X20
orderNumber 9112-2-6X20
duzina:
20,00
precnik:
6,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 6X20 - TX25
200 3.800 136.800
Broj artikl
9112-2-6X20
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 6X20 - TX25
pakovanje | cena/ 100
200  3.800 136.800 
cena na upitu
9112-2-6X25
9112-2-6X25
Broj artikl:
9112-2-6X25
orderNumber 9112-2-6X25
duzina:
25,00
precnik:
6,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 6X25 - TX25
200 3.200 115.200
Broj artikl
9112-2-6X25
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 6X25 - TX25
pakovanje | cena/ 100
200  3.200 115.200 
cena na upitu
9112-2-6X30
9112-2-6X30
Broj artikl:
9112-2-6X30
orderNumber 9112-2-6X30
duzina:
30,00
precnik:
6,0
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 6X30 - TX25
200 3.200 115.200
Broj artikl
9112-2-6X30
opis
Panhead chipboard screws, full thread
WS 9112 - A2 - 6X30 - TX25
pakovanje | cena/ 100
200  3.200 115.200 
cena na upitu
pakovanje Kolicina u velikom pakovanjem Kolicina na paleti