Trgovina
15400 artikl

Pregled članka

pakovanje Kolicina u velikom pakovanjem Kolicina na paleti
 
Broj artikl
opis
 
pakovanje
 
7976-2-5,5X60
7976-2-5,5X60
Broj artikl:
7976-2-5,5X60
orderNumber 7976-2-5,5X60
duzina:
60,00
precnik:
5,5
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 5,5X60 C
200 1.600 57.600
Broj artikl
7976-2-5,5X60
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 5,5X60 C
pakovanje | cena/ 100
200  1.600 57.600 
cena na upitu
7976-2-5,5X70
7976-2-5,5X70
Broj artikl:
7976-2-5,5X70
orderNumber 7976-2-5,5X70
duzina:
70,00
precnik:
5,5
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 5,5X70 C
200 800 28.800
Broj artikl
7976-2-5,5X70
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 5,5X70 C
pakovanje | cena/ 100
200  800 28.800 
cena na upitu
7976-2-5,5X80
7976-2-5,5X80
Broj artikl:
7976-2-5,5X80
orderNumber 7976-2-5,5X80
duzina:
80,00
precnik:
5,5
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 5,5X80 C
200 800 28.800
Broj artikl
7976-2-5,5X80
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 5,5X80 C
pakovanje | cena/ 100
200  800 28.800 
cena na upitu
7976-2-6,3X100
7976-2-6,3X100
Broj artikl:
7976-2-6,3X100
orderNumber 7976-2-6,3X100
duzina:
100,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X100 C
200 800 28.800
Broj artikl
7976-2-6,3X100
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X100 C
pakovanje | cena/ 100
200  800 28.800 
cena na upitu
7976-2-6,3X13
7976-2-6,3X13
Broj artikl:
7976-2-6,3X13
orderNumber 7976-2-6,3X13
duzina:
13,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X13 C
500 4.000 144.000
Broj artikl
7976-2-6,3X13
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X13 C
pakovanje | cena/ 100
500  4.000 144.000 
cena na upitu
7976-2-6,3X16
7976-2-6,3X16
Broj artikl:
7976-2-6,3X16
orderNumber 7976-2-6,3X16
duzina:
16,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X16 C
500 3.000 108.000
Broj artikl
7976-2-6,3X16
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X16 C
pakovanje | cena/ 100
500  3.000 108.000 
cena na upitu
7976-2-6,3X19
7976-2-6,3X19
Broj artikl:
7976-2-6,3X19
orderNumber 7976-2-6,3X19
duzina:
19,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X19 C
500 3.000 108.000
Broj artikl
7976-2-6,3X19
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X19 C
pakovanje | cena/ 100
500  3.000 108.000 
cena na upitu
7976-2-6,3X22
7976-2-6,3X22
Broj artikl:
7976-2-6,3X22
orderNumber 7976-2-6,3X22
duzina:
22,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X22 C
500 3.000 108.000
Broj artikl
7976-2-6,3X22
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X22 C
pakovanje | cena/ 100
500  3.000 108.000 
cena na upitu
7976-2-6,3X25
7976-2-6,3X25
Broj artikl:
7976-2-6,3X25
orderNumber 7976-2-6,3X25
duzina:
25,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X25 C
200 2.600 93.600
Broj artikl
7976-2-6,3X25
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X25 C
pakovanje | cena/ 100
200  2.600 93.600 
cena na upitu
7976-2-6,3X32
7976-2-6,3X32
Broj artikl:
7976-2-6,3X32
orderNumber 7976-2-6,3X32
duzina:
32,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X32 C
200 2.000 72.000
Broj artikl
7976-2-6,3X32
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X32 C
pakovanje | cena/ 100
200  2.000 72.000 
cena na upitu
7976-2-6,3X38
7976-2-6,3X38
Broj artikl:
7976-2-6,3X38
orderNumber 7976-2-6,3X38
duzina:
38,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X38 C
200 1.600 57.600
Broj artikl
7976-2-6,3X38
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X38 C
pakovanje | cena/ 100
200  1.600 57.600 
cena na upitu
7976-2-6,3X45
7976-2-6,3X45
Broj artikl:
7976-2-6,3X45
orderNumber 7976-2-6,3X45
duzina:
45,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X45 C
200 1.200 43.200
Broj artikl
7976-2-6,3X45
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X45 C
pakovanje | cena/ 100
200  1.200 43.200 
cena na upitu
7976-2-6,3X50
7976-2-6,3X50
Broj artikl:
7976-2-6,3X50
orderNumber 7976-2-6,3X50
duzina:
50,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X50 C
200 1.200 43.200
Broj artikl
7976-2-6,3X50
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X50 C
pakovanje | cena/ 100
200  1.200 43.200 
cena na upitu
7976-2-6,3X55
7976-2-6,3X55
Broj artikl:
7976-2-6,3X55
orderNumber 7976-2-6,3X55
duzina:
55,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X55 C
200 1.200 43.200
Broj artikl
7976-2-6,3X55
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X55 C
pakovanje | cena/ 100
200  1.200 43.200 
cena na upitu
7976-2-6,3X60
7976-2-6,3X60
Broj artikl:
7976-2-6,3X60
orderNumber 7976-2-6,3X60
duzina:
60,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X60 C
200 800 28.800
Broj artikl
7976-2-6,3X60
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X60 C
pakovanje | cena/ 100
200  800 28.800 
cena na upitu
7976-2-6,3X70
7976-2-6,3X70
Broj artikl:
7976-2-6,3X70
orderNumber 7976-2-6,3X70
duzina:
70,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X70 C
200 600 21.600
Broj artikl
7976-2-6,3X70
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X70 C
pakovanje | cena/ 100
200  600 21.600 
cena na upitu
7976-2-6,3X80
7976-2-6,3X80
Broj artikl:
7976-2-6,3X80
orderNumber 7976-2-6,3X80
duzina:
80,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X80 C
200 600 21.600
Broj artikl
7976-2-6,3X80
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X80 C
pakovanje | cena/ 100
200  600 21.600 
cena na upitu
7976-2-6,3X90
7976-2-6,3X90
Broj artikl:
7976-2-6,3X90
orderNumber 7976-2-6,3X90
duzina:
90,00
precnik:
6,3
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X90 C
200 1.000 36.000
Broj artikl
7976-2-6,3X90
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 6,3X90 C
pakovanje | cena/ 100
200  1.000 36.000 
cena na upitu
7976-2-8X16
7976-2-8X16
Broj artikl:
7976-2-8X16
orderNumber 7976-2-8X16
duzina:
16,00
precnik:
8,0
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 8X16 C
200 2.000 72.000
Broj artikl
7976-2-8X16
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 8X16 C
pakovanje | cena/ 100
200  2.000 72.000 
cena na upitu
7976-2-8X19
7976-2-8X19
Broj artikl:
7976-2-8X19
orderNumber 7976-2-8X19
duzina:
19,00
precnik:
8,0
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 8X19 C
200 2.000 72.000
Broj artikl
7976-2-8X19
opis
Hexagon head tapping screws
DIN 7976 (~ISO 1479) - A2 - ST 8X19 C
pakovanje | cena/ 100
200  2.000 72.000 
cena na upitu
pakovanje Kolicina u velikom pakovanjem Kolicina na paleti