Trgovina
321 artikl

Plain washers

pakovanje Kolicina u velikom pakovanjem Kolicina na paleti
 
Broj artikl
opis
 
pakovanje
 
125-2-1,7
125-2-1,7
Broj artikl:
125-2-1,7
orderNumber 125-2-1,7
precnik:
1,6
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 1,7 for M1,6
1.000 120.000 4.320.000
Broj artikl
125-2-1,7
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 1,7 for M1,6
pakovanje | cena/ 100
1.000  120.000 4.320.000 
cena na upitu
125-2-10,5
125-2-10,5
Broj artikl:
125-2-10,5
orderNumber 125-2-10,5
precnik:
10,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 10,5 for M10
500 6.000 216.000
Broj artikl
125-2-10,5
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 10,5 for M10
pakovanje | cena/ 100
500  6.000 216.000 
cena na upitu
125-2-13,0
125-2-13,0
Broj artikl:
125-2-13,0
orderNumber 125-2-13,0
precnik:
12,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 13,0 for M12
200 2.400 86.400
Broj artikl
125-2-13,0
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 13,0 for M12
pakovanje | cena/ 100
200  2.400 86.400 
cena na upitu
125-2-15,0
125-2-15,0
Broj artikl:
125-2-15,0
orderNumber 125-2-15,0
precnik:
14,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 15,0 for M14
200 1.600 57.600
Broj artikl
125-2-15,0
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 15,0 for M14
pakovanje | cena/ 100
200  1.600 57.600 
cena na upitu
125-2-17,0
125-2-17,0
Broj artikl:
125-2-17,0
orderNumber 125-2-17,0
precnik:
16,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 17,0 for M16
200 1.600 57.600
Broj artikl
125-2-17,0
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 17,0 for M16
pakovanje | cena/ 100
200  1.600 57.600 
cena na upitu
125-2-19,0
125-2-19,0
Broj artikl:
125-2-19,0
orderNumber 125-2-19,0
precnik:
18,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 19,0 for M18
200 1.200 43.200
Broj artikl
125-2-19,0
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 19,0 for M18
pakovanje | cena/ 100
200  1.200 43.200 
cena na upitu
125-2-2,2
125-2-2,2
Broj artikl:
125-2-2,2
orderNumber 125-2-2,2
precnik:
2,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 2,2 for M2
1.000 120.000 4.320.000
Broj artikl
125-2-2,2
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 2,2 for M2
pakovanje | cena/ 100
1.000  120.000 4.320.000 
cena na upitu
125-2-2,5
125-2-2,5
Broj artikl:
125-2-2,5
orderNumber 125-2-2,5
precnik:
2,3
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 2,5 for M2,3
1.000 120.000 4.320.000
Broj artikl
125-2-2,5
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 2,5 for M2,3
pakovanje | cena/ 100
1.000  120.000 4.320.000 
cena na upitu
125-2-2,7
125-2-2,7
Broj artikl:
125-2-2,7
orderNumber 125-2-2,7
precnik:
2,5
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 2,7 for M2,5
1.000 120.000 4.320.000
Broj artikl
125-2-2,7
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 2,7 for M2,5
pakovanje | cena/ 100
1.000  120.000 4.320.000 
cena na upitu
125-2-21,0
125-2-21,0
Broj artikl:
125-2-21,0
orderNumber 125-2-21,0
precnik:
20,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 21,0 for M20
200 1.200 43.200
Broj artikl
125-2-21,0
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 21,0 for M20
pakovanje | cena/ 100
200  1.200 43.200 
cena na upitu
125-2-23,0
125-2-23,0
Broj artikl:
125-2-23,0
orderNumber 125-2-23,0
precnik:
22,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 23,0 for M22
100 800 28.800
Broj artikl
125-2-23,0
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 23,0 for M22
pakovanje | cena/ 100
100  800 28.800 
cena na upitu
125-2-25,0
125-2-25,0
Broj artikl:
125-2-25,0
orderNumber 125-2-25,0
precnik:
24,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 25,0 for M24
100 600 21.600
Broj artikl
125-2-25,0
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 25,0 for M24
pakovanje | cena/ 100
100  600 21.600 
cena na upitu
125-2-28,0
125-2-28,0
Broj artikl:
125-2-28,0
orderNumber 125-2-28,0
precnik:
27,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 28,0 for M27
50 400 14.400
Broj artikl
125-2-28,0
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 28,0 for M27
pakovanje | cena/ 100
50  400 14.400 
cena na upitu
125-2-3,2
125-2-3,2
Broj artikl:
125-2-3,2
orderNumber 125-2-3,2
precnik:
3,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 3,2 for M3
1.000 72.000 2.592.000
Broj artikl
125-2-3,2
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 3,2 for M3
pakovanje | cena/ 100
1.000  72.000 2.592.000 
cena na upitu
125-2-3,7
125-2-3,7
Broj artikl:
125-2-3,7
orderNumber 125-2-3,7
precnik:
3,5
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 3,7 for M3,5
1.000 60.000 2.160.000
Broj artikl
125-2-3,7
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 3,7 for M3,5
pakovanje | cena/ 100
1.000  60.000 2.160.000 
cena na upitu
125-2-31,0
125-2-31,0
Broj artikl:
125-2-31,0
orderNumber 125-2-31,0
precnik:
30,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 31,0 for M30
25 300 10.800
Broj artikl
125-2-31,0
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 31,0 for M30
pakovanje | cena/ 100
25  300 10.800 
cena na upitu
125-2-34,0
125-2-34,0
Broj artikl:
125-2-34,0
orderNumber 125-2-34,0
precnik:
33,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 34,0 for M33
25 250 9.000
Broj artikl
125-2-34,0
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 34,0 for M33
pakovanje | cena/ 100
25  250 9.000 
cena na upitu
125-2-37,0
125-2-37,0
Broj artikl:
125-2-37,0
orderNumber 125-2-37,0
precnik:
36,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 37,0 for M36
10 200 7.200
Broj artikl
125-2-37,0
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 37,0 for M36
pakovanje | cena/ 100
10  200 7.200 
cena na upitu
125-2-4,3
125-2-4,3
Broj artikl:
125-2-4,3
orderNumber 125-2-4,3
precnik:
4,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 4,3 for M4
1.000 60.000 2.160.000
Broj artikl
125-2-4,3
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 4,3 for M4
pakovanje | cena/ 100
1.000  60.000 2.160.000 
cena na upitu
125-2-40,0
125-2-40,0
Broj artikl:
125-2-40,0
orderNumber 125-2-40,0
precnik:
39,0
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 40,0 for M39
10 120 4.320
Broj artikl
125-2-40,0
opis
Flat washers, type A
DIN 125 A - A2 - 40,0 for M39
pakovanje | cena/ 100
10  120 4.320 
cena na upitu
pakovanje Kolicina u velikom pakovanjem Kolicina na paleti